Privacybeleid SALON Weddings

Contactgegevens:

SALON bv
Westerlosesteenweg 10
2230 Herselt
www.salon-weddings.be
BE0739 958 461
Sanya: +32 494 171 162 | Lotte: +32 468 148 963

SALON bv, gevestigd aan Westerlosesteenweg 10 2230 Herselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SALON bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SALON bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SALON bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SALON bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SALON bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam > onbepaald > informerende rol
 • Adres > onbepaald > informerende en dienende rol
 • E-mail > onbepaald > informerende rol
 • Telefoon > onbepaald > informerende rol

Delen van persoonsgegevens met derden

SALON bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SALON bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
WooCommerce tk_ai Slaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboard (/wp-admin) gebied en wordt gebruikt voor tracking, indien ingeschakeld. sessietijd
Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
Google Analytics _gat Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . 1 minuut
Google Analytics _gat Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . 1 minuut
Google NID Bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u wel of niet het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. 183 dagen
Google _GRECAPTCHA Deze cookie wordt geplaatst door Google. Naast bepaalde standaard Google-cookies, plaatst reCAPTCHA een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd met het oog op de risicoanalyse. 6 maanden
Uncode uncodeAI.screen, uncodeAI.images, uncodeAI.css Om het systeem met adaptieve beelden uit te voeren, maakt Uncode gebruik van 3 technici-cookies. Deze cookies bevatten runtime-informatie over het kijkvenster en de schermresolutie; deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen te berekenen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies. sessietijd
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Deze cookie wordt geplaatst door YouTube en wordt gebruikt om de informatie van de embedded YouTube-video’s op een website bij te houden. 6 maanden
YouTube YSC Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video’s bij te houden. 6 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SALON bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via mail versturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (of Burgerservicenummer (BSN) voor Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SALON bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Gegevensbeschermingsautoriteit (België) of de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SALON bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.