Disclaimer

Disclaimer SALON Weddings. De informatie (teksten, afbeeldingen, video’s, links, PDF-bestanden) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Salon bv levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. Salon bv kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Mede behoudt Salon bv zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (teksten, beelden, video’s, PDF-bestanden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Salon bv. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Het Belgisch recht is van toepassing.

De foto’s gebruikt op onze website zijn genomen door: Heimat, Stories by Josan, Elke Van den Ende, Elien Jansen, Jamie Neirynck Photography, Marie Shoots People, Studio Germaine en Duizend Woorden.
De fotografen van de foto’s op onze portfolio-pagina’s worden steeds op de desbetreffende pagina vermeld en niet apart in deze disclaimer.